نویسنده = حمیدی، ترجمه فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 220-228

تألیف مایکل لارنزن؛ ترجمه فاطمه حمیدی