نویسنده = الکساندر پلاتسک، تألیف کیت راینر و
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌های خواندن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 200-219

تألیف کیت راینر و الکساندر پلاتسک؛ ترجمه علی مزینانی