نویسنده = انجمن کتابداران فرانسه، شورای ملی
تعداد مقالات: 1
1. قوانین اخلاقی کتابداران

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 199-200

شورای ملی انجمن کتابداران فرانسه؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده