نویسنده = استیل، نوشته جولی ام
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 185-192

نوشته جولی ام. استیل؛ ترجمه علی مرادمند