نویسنده = خسروجردی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 159-166

علی خسروجردی