نویسنده = چرنیش، ویلیام
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 157-166

مارشال اسکات؛ ویلیام چرنیش؛ کیم ای. دولی؛ جیمز ار. لیندنر؛ ترجمه سعید غفاری