نویسنده = باتمن، نویسنده رابرت
تعداد مقالات: 1
1. فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 145-156

نویسنده رابرت باتمن؛ ترجمه لیلا دهقانی