نویسنده = دبیری، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 59-66

اکرم دبیری