نویسنده = خاصه، ترجمه علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 183-188

استفان ریند-تات؛ ترجمه علی‌اکبر خاصه