نویسنده = باولین لی، بن چویی،
تعداد مقالات: 1
1. شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 169-174

بن چویی، باولین لی؛ ترجمه فرشید دانش