نویسنده = اصنافی، ترجمه امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 157-168

ونژین ژانگ؛ ترجمه امیررضا اصنافی؛ فرشید دانش