نویسنده = اشرفی ریزی، ترجمه حسن
تعداد مقالات: 1
1. به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 151-156

آرتر مونژو رایز؛ ترجمه حسن اشرفی ریزی