نویسنده = امامی، صابر
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 117-128

صابر امامی