نویسنده = اس. دویل، نوشته کریستینا
تعداد مقالات: 1
1. سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 277-282

نوشته کریستینا اس. دویل؛ ترجمه فریده خوش‌تراش پسندیده