نویسنده = بقراطیان، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 163-184

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ کاظم بقراطیان