نویسنده = حیدری، غلام
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 29-40

غلام حیدری


2. خدمات تحویل مدرک: مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 72-80

فریده عصاره؛ غلام حیدری