نویسنده = افشار، ترجمه ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 229-250

نوشته ریچارد اُر؛ ترجمه ابراهیم افشار