نویسنده = اباذری، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 65-72

محمدرضا اباذری