نویسنده = جناب‌زاده، رؤیا
تعداد مقالات: 4
1. از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 29-40

رؤیا جناب‌زاده


2. دارالفنون

دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 81-87

رؤیا جناب‌زاده


3. پست الکترونیک و مصاحبه مرجع

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 81-87

رؤیا جناب‌زاده