نویسنده = اسدی، ترجمه مریم
تعداد مقالات: 1
1. الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 243-268

نوشته تی.دی. ویلسون؛ ترجمه مریم اسدی؛ مریم شکفته