نویسنده = دانشگاهی و پژوهشی، انجمن کتابخانه‌های
تعداد مقالات: 1
1. استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 229-242

انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی؛ ترجمه رحمان معرفت؛ مرضیه عضدی