نویسنده = ایزدی یگانه، مهری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 20-34

مهری ایزدی یگانه


2. میز مرجع و کاربرد آن

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 9-16

مهری ایزدی یگانه