نویسنده = خدیوی، ترجمه شهناز
تعداد مقالات: 1
1. تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 231-250

نوشته مایکل لورن‌زن؛ ترجمه شهناز خدیوی