نویسنده = دانش، ترجمه فرشید
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 249-254

نوشته علی اوزُن؛ ترجمه فرشید دانش؛ مریم ریاضی‌پور


2. شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 169-174

بن چویی، باولین لی؛ ترجمه فرشید دانش