نویسنده = اوزُن، نوشته علی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 249-254

نوشته علی اوزُن؛ ترجمه فرشید دانش؛ مریم ریاضی‌پور