نویسنده = اعظمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-104

اورانوس تاج‌الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی