نویسنده = چان، نوشته سای‌نوی
تعداد مقالات: 1
1. کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 315-328

نوشته سای‌نوی چان؛ ترجمه علی خسروجردی