نویسنده = اکبری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 193-200

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ شفیع حبیبی؛ علیرضا اکبری


2. حق مؤلف در اینترنت

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 99-108

علیرضا اکبری