نویسنده = بهمن‌آبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
3. کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات

دوره 12، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 77-103

علیرضا بهمن‌آبادی


4. جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در نظام جدید آموزش و پرورش

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 210-234

علیرضا بهمن‌آبادی