نویسنده = حیدری، ترجمه غلام
تعداد مقالات: 2
1. منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی

دوره 19، شماره 1، بهار 1387، صفحه 229-234

نوشته سی.پی. راماسش و وای. ونکاتش؛ ترجمه غلام حیدری