نویسنده = حسن‌شاهی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 61-76

زهیر حیاتی؛ محبوبه حسن‌شاهی