نویسنده = بازوند، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-30

علی بازوند؛ احمد شعبانی