نویسنده = اخشیک، سمیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 71-90

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ سمیه سادات اخشیک