نویسنده = امین‌پور، فرزانه
تعداد مقالات: 4
1. امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 23-40

فرزانه امین‌پور


2. یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 217-228

فرزانه امین‌پور


3. مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 241-250

فرزانه امین‌پور