نویسنده = پلویی، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. ارتباطات علمی از منظر آرای نیکلاس لومان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-20

آرزو پلویی؛ نادر نقشینه