نویسنده = بابائی، کبرا
تعداد مقالات: 1
1. پست‏‌مدرنیسم و فراهم‏‌آوری و مدیریت مجموعه

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-81

کبرا بابائی؛ غلامرضا حیدری