نویسنده = اسلامی، آنیتا
تعداد مقالات: 1
1. کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-124

زاهد بیگدلی؛ آنیتا اسلامی؛ عبدالحمید معرف‌زاده