نویسنده = اسماعیل‌پور، رضیه
تعداد مقالات: 2
1. آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررس موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 13-26

عبدالرسول جوکار؛ رضیه اسماعیل‌پور