نویسنده = حسینی جوادی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. روند ارائه جوایز کتاب در ایران از آغاز تاکنون

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-56

فرشته سپهر؛ کامران فانی؛ زهرا حسینی جوادی