نویسنده = التماسی، مهشید
تعداد مقالات: 2
1. عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-111

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ محمد حسن‌زاده؛ مریم ناخدا


2. رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-64

مهشید التماسی