نویسنده = خسروی، فریبرز
تعداد مقالات: 4
3. مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 116-125

فریبرز خسروی


4. سانسور کتابدارانه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1379، صفحه 96-102

فریبرز خسروی