نویسنده = اخروی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 81-96

علیرضا پویا؛ امیرحسین اخروی