نویسنده = حاجی عزیزی، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 200-212

شیما مرادی؛ نادیا حاجی عزیزی