نویسنده = ابراهیمی، سعیده
تعداد مقالات: 4
1. رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 186-198

سعیده ابراهیمی؛ عبدالحسین فرج‌پهلو


4. محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 141-156

سعیده ابراهیمی