نویسنده = پورحسن، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 22-37

هاجر ستوده؛ کیانوش رشیدی؛ بهاره پورحسن