نویسنده = جنوی، المیرا
تعداد مقالات: 1
1. یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 216-226

المیرا جنوی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ طاهر روشندل اربطانی