نویسنده = حبیبی، شفیع
تعداد مقالات: 3
1. مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 164-177

کمال ابراهیمی؛ شفیع حبیبی؛ علی کلبخانی


2. نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 189-196

شفیع حبیبی؛ ابراهیم سلمانی ندوشن


3. کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 193-200

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ شفیع حبیبی؛ علیرضا اکبری