نویسنده = ابراهیمی، کمال
تعداد مقالات: 2
1. مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 164-177

کمال ابراهیمی؛ شفیع حبیبی؛ علی کلبخانی