نویسنده = خالدی، نیر
تعداد مقالات: 1
1. فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 170-186

فهیمه باب‌الحوائجی؛ نیر خالدی