نویسنده = ابونوری، اسمعیل
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب‌سنجی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 126-138

عیسی نیازی؛ اسمعیل ابونوری